אתר חדש!!!


עברנו!!!

בשעה טובה עברנו לאתר חדש!! עכשיו יש לנו שו"ת באתר בנוסף לשיעורים כתבות מאמרים וכו'

תודה רבה לכל המסייעים עוזרים תורמים וכו' ה' ישלם לכם שכרכם "ככם אלף פעמים"

לאתר החדש – orothaari12